Servei d’Acompanyament a la Llar

El Servei d’acompanyament a la llar que ofereix la cooperativa Cuidem Lluçanès té com a finalitat atendre a la pròpia llar a les persones que pateixen una manca d’autonomia.

L’atenció a domicili permet evitar el desarrelament de les persones amb dependència que, d’una altra manera, haurien d’abandonar el domicili i l’entorn que els és conegut, proper i segur.

L’acompanyament, també permet alleugerir la xarxa familiar, que sovint pateix el desgast que suposa l’atenció continuada de persones dependents.

L’atenció s’ofereix des del respecte, l’estima, l’atenció integral i la sensibilitat, procurant així, oferir un servei de qualitat que permeti a les persones sentir-se ben ateses.

L’acompanyament es realitza a través de personal qualificat amb l’objectiu de garantir un bon servei. Aquest acompanyament compta amb un seguiment del treball realitzat amb l’objectiu de reajustar l’atenció que rep la persona i incrementar la qualitat del servei.

El procés d’acompanyament és integral i s’actua des de diferents àrees com són l’educativa, l’emocional, la preventiva, la socialitzadora i l’assistencial.

Algunes de les tasques que integra el servei d’acompanyament a la llar són:

ÀREA EDUCATIVA

 • Descoberta de valors i recursos del propi usuari
 • Promoure noves inquietuds
 • Modificar hàbits i fomentar la integració de noves rutines
 • Promoure l’autonomia personal en la mesura del possible

ÀREA EMOCIONAL

 • Promoure el benestar de les persones a través de l’escolta directa i l’afecte
 • Acompanyar en el procés d’envelliment oferint suport emocional i empatia
 • Oferir companyia, tendresa i estima
 • Recolzament psicològic
 • Foment de l’autoestima

ÀREA SOCIALITZADORA

 • Fomentar les relacions socials amb l’entorn: acompanyament en els passeigs, acompanyament en les activitats de la vida diària, etc.
 • Fomentar la participació de la persona en activitats que li siguin beneficioses

ÀREA PREVENTIVA

 • Observar i prevenir situacions de risc
 • Promoure activitats que estimulin el manteniment de la salut: exercici físic, estimulació cognitiva, etc.
 • Cura i control de les dietes que pugui realitzar la persona
 • Suport i seguiment en la presa de medicació
 • Detectar situacions de risc i anticipar possibles dificultats futures
 • Cura i control de les dietes que pugui realitzar la persona
 • Control de signes i símptomes

ÀREA ASSISTENCIAL

 • Higiene personal
 • Cuina
 • Acompanyament per anar a comprar
 • Assistència en la cura de la roba
 • Manteniment i cura de la llar
 • Acompanyament en la gestió econòmica
 • Assistència en els moments d’enllitar i aixecar la persona
 • Mobilitzacions

VOLEU MÉS INFORMACIÓ?

Ompliu el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres, o bé truqueu al telèfon: 681 152 560

Top