Descobreix els nostres

Serveis

SERVEIS A LES PERSONES

Els Serveis a les Persones s’estructuren en dos grans blocs d’activitats dirigits a totes aquelles persones que requereixin d’un suport en determinades àrees de la seva quotidianitat.

+ INFORMACIÓ

SERVEIS A ENTITATS I EMPRESES

Els Serveis a Entitats i Empreses s’estructuren en dos grans blocs d’activitats dirigits a totes aquelles empreses o entitats que requereixin d’un suport en determinades àrees empresarials.

+ INFORMACIÓ

CUIDEM PLUS

La cooperativa promou i lluita per oferir uns serveis de qualitat dirigits a les persones amb l’objectiu d’assolir les majors quotes de benestar possible. La cartera de serveis Cuidem Plus activitats més especifiques que actuen i treballen en àmbits més concrets

+ INFORMACIÓ

Aquests són els serveis bàsics de demanda del territori, la cooperativa vol respondre a les necessitats particulars. Contacta’ns!

Top